HomeZespół badawczy

Zespół badawczy realizujący projekt „Polskie organizacje imigranckie w Europie" został utworzony celowo na potrzeby tego przedsięwzięcia. Badacze wchodzący w skład zespołu reprezentują różne ośrodki akademickie i dyscypliny nauki, lecz jednocześnie łączy ich zainteresowanie problematyką polskich migracji w Europie.

 

Michał Nowosielski –  Kierownik projektu
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

michal nowosielski

Socjolog, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik i uczestnik licznych projektów badawczych. Interesuje się problemami migracji – szczególnie organizacjami imigracyjnymi, Polakami w Niemczech oraz polityką wobec diaspory. Ponadto prowadził badania nad aktywnością społeczną, społeczeństwem obywatelskim oraz nierównościami społecznymi.
 

 

 

Witold Nowak –  Koordynator badań
Tel.: +48 61/ 85 27 691, wewn. 206 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Witold Nowak

Doktor socjologii, pracownik Ośrodka Badań nad Migracjami UW i absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych z obszaru nauk społecznych. Specjalizuje się w socjologicznych analizach zjawisk migracyjnych i funkcjonowania mniejszości społecznych oraz w socjologii organizacji i zarządzania. Członek European Sociological Association i certyfikowany menedżer projektów (Certified Project Management Associate w metodyce IPMA). 
 

 

 Michał Garapich –  Członek zespołu badawczego
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

michal garapich

Dr Michał P. Garapich jest antropologiem społecznym, pracownikiem naukowym departamentu nauk społecznych Uniwersytetu Roehampton (płd.-zach. Londyn). Doktorat pod kierunkiem prof. Zdzisława Macha poświęcił relacjom władzy i strategiom konstruowania etniczności w polskich organizacjach w Wielkiej Brytanii. Jest autorem wielu badań dotyczących migrantów z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Wielkiej Brytanii, skupiając się na kwestiach strategii migracyjnych, etniczności, klasy społecznej, funkcjonowaniu wielokulturowości, bezdomności oraz politycznej partycypacji. Ostatnio prowadził badania wśród bezdomnych i squattersów w Peru. Jego monografia London’s Polish Borders. Transnationalizing Class and Ethnicity among Polish Migrants in London nakładem wydawnictwa Ibidem-Verlag ukaże się w 2016 r.

 

Agnieszka Legut –  Członkini zespołu badawczego
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

agnieszka legut

Doktor nauk społecznych. Absolwentka europeistyki i anglistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie służby zagranicznej w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła także studia na temat rozwoju globalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo zajmuje się zależnościami między migracją a rozwojem obszarów pochodzenia, a w szczególności rolą i funkcjonowaniem organizacji imigranckich. Interesuje się również polityką imigracyjną i pomocową Unii Europejskiej.

 

 

 

Magdalena López Rodríguez –  Członkini zespołu badawczego
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

magdalena lopez

Antropolog kultury (BA, MA, MRes, MPhil, PhD), publikuje na tematy związane z edukacją migrantów oraz pracuje przy projektach badawczych dotyczących różnych aspektów migracji. Obecnie uczestniczy w programie (kontynuacja projektu ESRC) mającym na celu stworzenie materiałów wspierających środowiska mniejszości oraz grupy migranckie w Wielkiej Brytanii (Middlesex University). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach i analizie kapitału kulturowego i społecznego w ramach sytuacji migracyjnych. Specjalizuje się w technikach badań jakościowych.

 

 

Monika Sokół-Rudowska –  Członkini zespołu badawczego
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

monika sokol rudowska

Doktor etnologii, zatrudniona w Opplandsarkivet avd. Maihaugen w Lillehammer. Specjalizuje się w zakresie zagadnień związanych z migracją, wielokulturowością, gender. Uczestniczyła w kilku projektach norweskich i norwesko-polskich, głównie jako badaczka, a także jako koordynatorka projektów. Laureatka nagrody dla Wybitnego Polaka w Norwegii w dziedzinie „nauka”, przyznawanej przez Fundację Teraz Polska. Członkini Norsk Antropologisk Forening, Fundacji Norden Centrum i Fundacji Patrimonium Europae.

 

 

 Mikołaj Stanek –  Członek zespołu badawczego
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mikolaj stanek

Doktor socjologii (Uniwersytet Complutense w Madrycie – Hiszpania), wykładowca na Uniwersytecie w Salamance. Poprzednio pracował w Hiszpańskiej Radzie Badań Naukowych (CSIC), Uniwersytecie Complutense w Madrycie i Uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii. Jego aktualne zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia ruchów migracyjnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Hiszpanii, mobilności geograficznej ludności w Unii Europejskiej w okresie kryzysu oraz procesów integracji zawodowej i ekonomicznej imigrantów. Jest ekspertem zewnętrznym Europejskiej Sieci Migracyjnej i LINET (Independent Network of Labour Migration and Integration Experts). Uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych z zakresu badań migracyjnych i demografii. Jest współautorem 3 książek, autorem lub współautorem 20 artykułów naukowych (między innymi w Journal of Ethnic and Migration Studies, International Sociology i Social Compass) i 20 rozdziałów w książkach (między innymi w wydawnictwach Springer, Routledge i Palgrave).

 

Jacek Kubera –  Członek zespołu badawczego
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

jacek kubera

Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Zachodnim, absolwent studiów magisterskich w Instytucie Socjologii UAM i w Instytucie Filologii Romańskiej UAM. Przebywał na stażach badawczych w École des Hautes Études en Sciences w Paryżu i na Université Paris VII Diderot. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik projektów badawczych poświęconych polityce integracyjnej i metodologii badań społecznych. Specjalizuje się w badaniu przemian tożsamości i identyfikacji narodowych w kontekście migracyjnym i miejskim.

 

Marcin Paszko –  Członek zespołu badawczego
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

marcin paszko

Prawnik (Uniwersytet Wrocławski) i politolog, prowadzi badania na Uniwersytecie Complutense w Madrycie (program doktorski na wydziale Sociologii i Antropologii o migracji chińskiej w Europie). Jego zainteresowania naukowe związane są także z mediami spolecznosciowymi (social media). Obecnie uczestniczy w zespole badawczym związanym z migracją w Hiszpanii w Fundacji José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón.

 
 
 

 

Marcin Fronia –  Członek zespołu badawczego
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

marcinFronia

Socjolog i politolog (absolwent socjologii i stosunków międzynarodowych), asystent i doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz dyrektor wykonawczy Fundacji Naukowej Norden Centrum (polskiego think tanku, zorientowanego na analizę regionu nordycko-bałtyckiego). Posiada duże doświadczenie w realizacji badań społecznych i zarządzaniu projektami międzynarodowymi. Specjalizuje się w analizie zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, politykach publicznych i analizie zmiany instytucjonalnej. Uzyskał m.in. stypendia norweskiej organizacji Fritt Ord oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim oraz Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz "Polska 2000 Plus" Polskiej Akademii Nauk.

 
 
Roch Dunin-Wąsowicz –  Członek zespołu badawczego
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

roch dunin

Dr Roch Dunin-Wąsowicz jest socjologiem, absolwentem The New School for Social Research w Nowym Jorku oraz London School of Economics and Political Science. W pracy naukowej zajmuje się problematyką integracji europejskiej w wymiarze społeczno-kulturowym i politycznym. Pracuje jako konsultant i badacz w LSE Public Policy Group, gdzie redaguje publikację LSE BrexitVote poświęconą reperkusjom brytyjskiego referendum nad członkostwem w UE. Twittuje @RochDW.

 

 
 
Łukasz Pomiankiewicz –  Członek zespołu badawczego
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lukasz pomiankiewicz

Doktor socjologii, historyk filozofii. Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Socjologii UAM i Instytucie Filozofii UAM. Odbył staż w Humboldt-Universität zu Berlin. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół filozofii nauk społecznych, debat teoretycznych: agency/structure oraz refleksyjność/habitus, a także polityki społecznej.

 

 
 
 
 
 
Ignacy Jóźwiak –  Członek zespołu badawczego
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ignacy jozwiak

Etnolog (absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN), badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze to kwestie etniczności, granice i procesy migracyjne w Europie Środkowej. Pracował w kilku projektach badawczych związanych z tą tematyką. Autor lub współautor artykułów, rozdziałów w książkach i raportów badawczych.

 

 
 
 
 
Justyna Bell –  Członek zespołu badawczego
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Justyna Bell

Doktor socjologii (absolwentka Queen’s University Belfast, w Irlandii Północnej). Obecnie związana z Norwegian Social Research (NOVA) w Oslo, Norwegii. Uczestniczyła w projektach badawczych przy, między innymi, Peace Research Institute Oslo (PRIO), Uniwersytecie Jagiellońskim, Oxford University, Centre of Excellence for Public Health, Queen’s University Belfast i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (oddział we Wroclawiu). Jej zainteresowania naukowe związane są z tożsamością, zdrowiem i dobrostanem migrantów, polityką integracyjną, uczestnictwem migrantów w systemie opieki społecznej w różnych krajach Europy oraz doświadczeniami rodzin migrantów. Specjalizuje się w metodach badań jakościowych.